Kursusafdelingen     Netværkscertificering Personalet Tilmelding
             

Om CCNA uddannelsen  (Cisco Certified Network Associate)

CCNA er en international netværksuddannelse, udviklet af Cisco Systems med det formål, at imødekomme arbejdsmarkedets behov for medarbejdere med netværkskompetence, herunder design, konstruktion og vedligeholdelse af netværk – lokalnet, intranet og internet.

 

Uddannelsens opbygning

Den samlede uddannelse består af 4 semestre á 72 lektioner, i alt 288 lektioner. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over et halvt til et helt år.

 

1. Semester

Netværk Fundamentalt

- Kommunikation over netværk

- OSI Applikations laget

- OSI Transport laget

- OSI Netværkslaget

- IP V4

- OSI Datalink laget

- OSI Det fysiske lag

- Ethernet

- Netværks kabling

2. Semester

 Routing Protokoller og koncepter

- Introduktion til Routning

- Statisk Routning

- Introduktion til dynamisk routning

- Distance vektor routning

- RIP version 1

- VLSM og CIDR routning

- RIP version 2

- Router tabellen

- EIGRP router protokollen

- Link state router protokoller

- OSPF router protokollen
 

3. Semester

LAN switching og wireless netværk

- LAN design

- Basal switcth koncepter og konfiguration

- VLANs

- VTP

- STP

- Inter VLAN routing

- Basal wireless konfiguration og virkemåde

 

4. Semester

Wan forbindelser

- Introduktion til WAN

- PPP Protokollen

- FrameRelay forbindelser

- Netværks sikkerhed

- ACL access lister

- Hjemmearbejdspladser

- IP adressering (DHCP & NAT) & IPV6

 

 

Ca. 75 % af uddannelsens indhold er platformsuafhængigt.

 

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som dagundervisning over 4 semestre. Hvert semester består af 3 moduler på hver 3 dage.
Der veksles mellem teori og praktiske øvelser.

Den teoretiske del af undervisningen er baseret på et meget omfattende web-baseret materiale udarbejdet af Cisco Systems, som foruden tekst og billeder også omfatter lyd og illustrerende billedsekvenser. Der må påregnes nogen hjemmearbejde.

Der lægges stor vægt på den praktiske del, og øvelserne omfatter alt lige fra fremstilling af et netværkskabel, opsætning af netværksserver til konfiguration af routere.

Undervisningsmaterialet er på engelsk, men undervisningen foregår på dansk.

 

Forudsætninger

Der er ingen formelle forudsætninger, men det anbefales, at deltageren:

  • har et godt kendskab til pc og deres anvendelse
  • er vant til at arbejde med tekniske problemstillinger
  • har et rimeligt kendskab til engelsk, da undervisningsmaterialet er på engelsk
  • har kendskab til netværk

 

Uddannelsesplan 2012

Hvert semester består af 9 kursusdage fordelt på tirsdage, onsdage og torsdage. Semester 1-4 udgør et samlet kursusforløb

 

Hold 1/10

 

1. semester

26.01 - 11.02

 

2. Semester

02.03 - 18.03

 

3. Semester

06.04 - 22.04

 

4. Semester

18.05 - 03.06

 

Hold 2/10

 

1. semester

31.08 - 16.09

 

2. semester

28.09 - 14.10

3. semester

26.10 - 11.11

4. semester

23.11 - 09.12

 

Eksamen

Hvert semester afsluttes med en eksamen, som gennemføres web-baseret på Cisco Systems E-server. Eksamen består af 70 multiple choice og for at bestå skal 70 % være korrekt besvaret.

Når alle 4 semestre er bestået erhverves den endelige CCNA-certificering hos UNI-C eller Dansk Teknologisk Institut.

 

Tilmelding

Deltagere optages i den rækkefølge tilmeldinger modtages.

Igangsættelse af uddannelsen forudsætter minimum 12 deltagere.